EFOP-1.3.7-17-2017-00354

"Kéz a kézben" Társadalmi kohéziós program Hajdú Bihar megyében

Támogatás összege (Ft): 49 999 354
Összköltség (Ft): 49 999 354
Támogatás mértéke: 100 % támogatás intenzitás
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.28.
Kedvezményezett: Roma Láng Egyesület
Konzorciumi tag: Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitasz

Projekt leírása:
A projekt megvalósítási időszakának elejétől olyan tevékenységeket is szorgalmazunk, amelyek által hozzájárulunk egy helyi roma közösség formális szervezeti létrehozásához. Esélyegyenlőségi Napok Az egész napos rendezvények arra hivatottak, hogy hozzájáruljanak az Egyesület által kiemelt célcsoportként kezelt emberek hátránykompenzációjához, ezzel párhuzamosan hatékonyak kivegyék a részüket minden résztvevő szemléletformálásából, sikeres társadalmi érzékenyítési folyamatot generáljanak. „Híd” Klub Az idősebb korosztályhoz és a fogyatékkal élőkhöz kapcsolódik, elsődleges feladata pedig a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, illetve a társadalmi együttélés javítása. Ezeket moderált beszélgetésekkel érjük el úgy, hogy a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket, a résztvevő fogyatékkal élők pedig elmondhatják a mindennapi élettel kapcsolatos véleményüket, gondolataikat. „Örökségünk” Klub A roma célcsoporthoz kapcsolódik, elsődleges feladata a velük kapcsolatos társadalmi érzékenyítés, illetve – annak következményeképpen – a társadalmi együttélés javítása. A foglalkozásokat olyan programelemek színesítik, melyek által a többségi társadalom tagjai és a romák kölcsönösen megismerhetik egymás szokásait és hagyományait, az érzékenyítő foglalkozások hatására megfelelően kezelve a tradícióbeli és kulturális különbségek meglétét és mibenlétét.

Mediátor A program teljes megvalósítási időszakában mediátor foglalkozik majd az esélyegyenlőségi célcsoportokkal, a velük kapcsolatos konfliktusok, párkapcsolati konfliktusok, családon belüli konfliktusok, munkahelyi konfliktusok, egyéb konfliktusokkal kapcsolatos tanácsadást, mediációt végzi. Közösségi tér kialakítása, működtetése A projekt kezdeti szakaszában olyan eszközök beszerzésére kerül sor, amelyek egyebek mellett segítik majd megteremteni a feltételeket kultúrházban a foglalkozások befogadására. A kialakított közösségi tér ad majd otthont mindhárom klubfoglalkozásnak is.

Önkéntes Klub A projekt keretei között létre kívánjuk hozni az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió erősítésével, az önkéntesség eszméjének elterjesztésével, hogy hozzájáruljon a társadalmi együttélés feltételeinek megteremtéséhez. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. Közösségi Napok A rendezvény nagyszerű lehetőség a közösség kohéziós szintjének növelésére. A Közösségi Napok egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy mindenki – kortól, származástól, esetleges testi vagy szellemi korlátozottságtól függetlenül – kikapcsolódási lehetőséget találjon. Roma civil szervezet létrehozása, működésének segítése Munkájának támogatására beszerzünk egy laptopot, hozzá operációs rendszert és irodai szoftvercsomagot, valamint egy multifunkciós készüléket annak érdekében, munkáját biztonsággal el tudja kezdeni.

Családi mentor Hátránykompenzáció elősegítésére családi mentort alkalmazunk végig a megvalósítás során. Az ő feladata lesz a bevont családokkal való folyamatos kapcsolattartás, sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, a krízishelyzetbe került családok mentorálása, családlátogatás, utánkövetés. Ezen kívül a feladatának elvégzéséhez szükséges dokumentáció naprakész vezetését végzi. Jogi tanácsadó Annak érdekében, hogy megfelelő módon és mértékben elősegítsük a célcsoport ön-érdekérvényesítő képességének kialakítását és fejlesztését, a megvalósítás során végig Jogi tanácsadót bízunk meg.

A Jogi tanácsadó megkeresése történhet a Honlapon keresztül anonim módon, illetve személyes konzultáció keretében. Szervezetfejlesztési koordinátor Feladatai közé tartozik a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász intézményeivel való kapcsolattartás, a témakörben alkalmazott jelenlegi egyházi módszerek, már meglévő módszertanok összegyűjtése és felülvizsgálata, a jó gyakorlatok összegyűjtése, azok megosztása, illetve az esetleges adaptálásban való segítségnyújtás, a beépíthető, átültethető elemekkel módszertanfejlesztés, valamint az egyes szolgáltatásokhoz tartozó igényfelmérés, szükséglet feltárás.

Konferencia A jó gyakorlatok minél nagyobb körben történő elterjedését szem előtt tartva egész napos, 100 fős konferenciákat szervezünk a projektben részt vevő minden együttműködő partnerünk, valamint a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász intézményvezetői számára. Honlap és közösségi oldal szerkesztése A projekt indításakor létre kívánunk hozni a projekt számára egy honlapot, valamint közösségi oldalt, ami lehetőséget fog adni a toborzásra, jó gyakorlatok megosztására, a transzparens projektmegvalósítás biztosítására, valamint a projekttel, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztására, disszeminációra is.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
A projektbe bevont célcsoporttagok: 155 fő
A projektben megvalósult csoportos programok: 100 db
A projektben megvalósult szervezetfejlesztési tevékenység: 1 db


  • Kapcsolat/Elérhetőség

  • Kövessen minket

    © Minden jog fenntartva - 2019 - Romaláng Egyesület
    Mobirise